KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÁST NYERT AZ ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSÁRA

A DDOP-3.1.3/G-14 kódszámú felhívás keretein belül Kétújfalu község önkormányzata 50.651.503 forint vissza nem térítendő 100%-os intenzitású támogatásban részesült az Eu-winner kft. segítségével.

A fejlesztés keretein belül két önálló, átjárható egységként kerül kialakításra az orvosi és védőnői rendelő rész a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, valamint személyzeti kiszolgáló helyiségek is helyetkapnak. A felújítási koncepció során az energiahatékonysági, korszerűsítés, komplex akadálymentesítés és környezetbarát technológiák alkalmazása a fő szempont. A beruházással egy olyan modern épület jöhet létre, amely teljes egészében az egészségügyi szolgálat ellátását biztosítja. A beruházás révén az épület komplex akadálymentesítése és energiahatékonysági korszerűsítése valósulhat meg, mely egy fenntarthatóbb, jobban funkcionáló egységet eredményez. Az említett pályázatot cégünk állította össze, annak megvalósítási szakaszában projektmenedzserként is közreműködünk.