Pályázati lehetőség munkahelymegőrzésre

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. „Azonnal cselekszünk” elnevezésű támogatási program keretében meghirdette munkahelymegőrző támogatását.

 

  • Pályázat benyújtására jogosult: az a munkáltató, aki legalább 25 főt érintő, az Mt. 71. §-ban rögzítettek szerinti csoportos létszámcsökkentési szándékát az állami foglalkoztatási szerv részére jelezte.
  • A támogatás kedvezményezettje által ténylegesen fizetendő munkabére és szociális hozzájárulási adója együttes összegének 25-90%.
  • A pályázatok benyújthatók: A pályázati felhívás megjelenésétől folyamatosan, legkésőbb 2016. december 31-ig illetve visszavonásig.

 

Ha szeretne Ön is támogatásban részesülni, jelentkezzen nálunk!

SYSTEM-BAU 2000 KFT.

Az SYSTEM-BAU 2000 KFT. „Mikro, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című pályázati kiíráson 31 373 120Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

A projekt során termelési kapacitás bővítés valósul meg úgy, hogy új feldolgozóipari tevékenység  kialakítása történik meg. Ezen új tevékenység kiépítése, technológiai háttérének megteremtése szolgálja termelési kapacitás

bővítést. A tevékenységből eredő többlet biztosítja azt, hogy a társaság a termelési értékláncban előrelépő lesz. A projekt előkészítése során

megtörtént a vállalkozás cégadataiban bekövetkezett változások bejelentése, mely adatok már bejegyzésre kerültek. A partnerekkel, az

ajánlatadókkal egyeztetések folytak, hogy a legoptimálisabb, leghatékonyabb beruházás valósulhasson meg.

IRON-TECH Zrt.

Az IRON-TECH Zrt. „Mikro, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című pályázati kiíráson 6 125 835Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

A támogatás igénybe vételével az alábbi termelési kapacitás bővítése és termelési eszközök beszerzése érhető el: – egyedi termékek, alkatrészek

gyártását szolgáló alábbi technológiai háttér fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése fog megvalósulni a projekt keretében.

A fejlesztés által, az új csúcsminőségű termelő gépek üzembe helyezésével nő a termelési kapacitás, a cél a termelési költségek és az

önköltség minimalizálása, a berendezések selejt nélkül, energiatakarékos módon, három műszakos kihasználtsággal folyamatosan működnek.

TORUS Acéltermékgyártó Kft.

Az TORUS Acéltermékgyártó Kft. „Mikro, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című pályázati kiíráson 50 000 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

A támogatás segítségével megvalósul egy új csúcsminőségű termelő eszköz beszerzése. A berendezés a termékek végmegmunkálásában fog szerepet játszani a préselési folyamat után. A gép beszerzésének célja a gazdaságosság, a termelékenység és a nagyobb minőségi követelmények elérése.

R-Baucenter Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az R-Baucenter Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a „Mikro, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című pályázati kiíráson 36 883 700Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.  A projekt megvalósításának célja az R-Baucenter Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű telephelyének technológiai korszerűsítése, fejlesztése, feldolgozóipari tevékenység hátterének megteremtése. A tevékenységek nyújtásához, a nyújtott szolgáltatások minőségének javításához, új tevékenységek, szolgáltatások bevezetéséhez, a termék kör bővítéséhez indokolt a rendelkezésre álló technológiai háttér fejlesztése. A projekt alapvető célja eszközbeszerzés által fog megvalósulni. A támogatás igénybevételének elsődleges célja a szervezet működéséhez szükséges humán erőforrás biztosítása, a tevékenységi kör bővítése és a tevékenységek minőségének javítása. A támogatás segítségével a feldolgozóipari tevékenység végzéséhez szükséges új eszközök, berendezések beszerzése fog megvalósulni. Az elmúlt időszakban megnövekedett a vállalkozás megrendeléseinek a mennyisége, a vállalkozás szolgáltatásai iránti kereslet. A pályázatot Bugyik Petra kolléganőnk készítette.