SYSTEM-BAU 2000 KFT.

Az SYSTEM-BAU 2000 KFT. „Mikro, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című pályázati kiíráson 31 373 120Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

A projekt során termelési kapacitás bővítés valósul meg úgy, hogy új feldolgozóipari tevékenység  kialakítása történik meg. Ezen új tevékenység kiépítése, technológiai háttérének megteremtése szolgálja termelési kapacitás

bővítést. A tevékenységből eredő többlet biztosítja azt, hogy a társaság a termelési értékláncban előrelépő lesz. A projekt előkészítése során

megtörtént a vállalkozás cégadataiban bekövetkezett változások bejelentése, mely adatok már bejegyzésre kerültek. A partnerekkel, az

ajánlatadókkal egyeztetések folytak, hogy a legoptimálisabb, leghatékonyabb beruházás valósulhasson meg.