euwinner bejegyzései

Kisméretű terménytárolók létesítése Szörényben

_aláíró-címlap-silo-kiv _címlap-silo-kiv_ép _címlap-silo-kiv-építész_éph _címlap-silo-kiv-építész_építtetői _építész-tartalom- és tervjegyzék-silo-kiv _generál-tartalom- és tervjegyzék-silo-kiv _tervezési program-silo-kiv _tervezői nyilatkozat-silo-kiv 14 Gabonatároló siló_Szörény HMKE műsz leírás AD_Bazel AF_Bazel Bázel siló Árazatlan é-0_átnézeti_helyszínrajz_A3 é-1_helyszínrajz_705x500 é-2_alaprajz_A1 é-3_déli_homlokzati_nézet_705x500 é-4 _keleti_homlokzati_nézet_A1 építészeti műszaki leírás-siló-kiv erdemi_dontes femsilo_tranzittartaly műszaki leí KoFE-eng-bazel lancos_serleges_műszaki leí Szerződés tervezet szörény pályázat V-1_Egyvonalas rajz_Szörény siló

AF 1. sz. módosítása AF_Bazel mód 2018.04.20 Szerződés tervezet mód 2018.04.20

Bontási jegyzőkönyv Bázel

Összegzés Bázel

Aláírt szerződés Bázel

A Radax Bautech Kft olajprés üzeméhez kapcsolódó építési munkák beszerzése

AD_építés Radax AF_építés Radax hidmerleg_arazatlan Hidmerleg_MTHM-18_arazatlan Hidmerleg_Tervlap Infrastruktura_aRAZATLAN iroda_gepeszet_arazatlan iroda_megujulo_energia_arazatlan Irodaepulet_engedely Irodaepulet_epiteszet_arazatlan Irodaepulet_epiteszeti_kiviteli_terve Irodaepulet_gepeszeti_kiviteli_terve Irodaepulet_jogero Irodaepulet_statikus_kiviteli_terve Irodaepulet_villamos_kiviteli_terve irodaepulet_villamossag_arazatlan Szerződéstervezet TuZIViZ_TaROZo_ALAPRAJZ_es_METSZET tuziviz_tarozo_arazatlan uzemepulet_engedely uzemepulet_epiteszet_arazatlan uzemepulet_epiteszeti_kiviteli_terve uzemepulet_Fedelszekterv uzemepulet_gepeszet_arazatlan uzemepulet_gepeszeti_kiviteli_terve uzemepulet_jogero uzemepulet_megujulo_energia_arazatlan uzemepulet_statikus_kiviteli_terve uzemepulet_villamos_kiviteli_terve uzemepulet_villamossag_arazatlan

AF 1. sz. módosítása

AF_építés Radax mód 2018.04.20.

Bontási jegyzőkönyv

Összegzés

Javított összegzés

Vitarendezési kérelem

Vitarendezési kérelem válasz

Vállalkozási szerződés

Drávacsepelyt és Rádfalvát összekötő külterületi helyi közút felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumai

AD_építés Drávacsepely és Rádfalva utas AF_építés Drávacsepely és Rádfalva utas Drávacsepely külterületi út – árazatlan kiírás Műszaki leírás Drávacsepely kt Műszaki leírás Rádfalva kt Nem_Épengköteles_határozat Rádfalva külterületi út – árazatlan kiírás Szerződéstervezet Tervezői nyilatkozat Drávacsepely kt Tervezői nyilatkozat Rádfalva kt U-1.Drávacsepely átnézeti U-1.Rádfalva átnézeti U-2 helyszínrajz – Drávacsepely U-2.Rádfalva helyszínrajza U-3 Hoossz + Drávacsepely M U-3.1. Hossz-szelvény Drávacsepely U-3.2. Hossz-szelvény Drávacsepely U-4.Mintakeresztszelvény – Drávacsepely U-4.Mintakeresztszelvény – Rádfalva U-5 Drávacsepely keresztszelvények kt U-5 Rádfalva keresztszelvények

Bontási jegyzőkönyv

Ajánlatok érvénytelenítése

Összegzés

Dravacsepely-Radfalva_kulteruleti_ut_szerzodes 2

Egyedi szennyvízkezelés Somogyhárságyon tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumai

AD_Szennyvíz_Somogyhárságy

AF_Szennyvíz_építés_Somogyhárságy

Árazatlan költségvetés Somogyhárságy

Kivitelezési Szerződés tervezet

Somogyhárságy Kutak engedély

Somogyhárságy Megfigyelő kutak

Somogyhárságy műszaki tervdokumentáció 20180410

AF 1. sz. módosítása AF_Szennyvíz_építés_Somogyhárságy_mód_2018.15.11

Bontási jegyzőkönyv Somogyhárságy szennyvíz

Összegzés

Almamellék – egyedi szennyvízkezelő berendezések telepítése tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumai

AD_Almamellék szennyvíz

AF_Almamellék szennyvíz

Árazatlan költségvetés Almamellék

Jogerős vízjogi engedély jegyző

Kivitelezési Szerződés tervezet szennyvíz

Terv Almamellék monitoring Műszaki leírás

Tervdokumentáció Almamellék

Vízjogi engedély monitoring kút

Bontási jegyzőkönyv Almamellék szennyvíz

Összegzés – Almamellék szennyvíz

Kivitelezői szerződés almaszennyvíz aláírt

Otthon Melege Program 2018

Otthon Melege Program 2018

Családi ház felújítás, ablakcsere, és fűtéskorszerűsítés pályázat 2018

Sok megkeresés érkezik az Otthon melege program keretében kiírt Családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram pályázattal kapcsolatban. A pályázat iránt érdeklődők körében sok megválaszolatlan kérdés van. Ezek közé tartoznak a legalapvetőbb, a pályázatkezelő szervre vonatkozó kérdések, a pályázat konkrét technikai beadására és a pályázat lebonyolítására vonatkozó kérdések is. A pályázat hivatalos oldalán még nem jelentek meg a gyakran ismétlődő kérdések és a vonatkozó válaszok. Ezért, az alábbiakban összegyűjtöttünk pár fontos elemet, amelyek hasznosak lehetnek a pályázat elkészítésénél.

 

Pályázók köre?

 • A pályázatra CSAK magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes nagykorú természetes személyek nyújthatnak be pályázatot.
 • tulajdonostársak és haszonélvezők hozzájárulása szükséges a beruházáshoz megvalósításához és fenntartáshoz

 

Mire lehet a támogatást igénybe venni?
Olyan kizárólag hagyományos technológiával (vályog illetve falazott szerkezetű) épületek felújítására, amelyek 1996 előtt épültek, és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkeznek. Az egylakásos, legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkező épület a pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában áll és a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott) családi ház.

 

Nem lehet a támogatást igénybe venni, ha

 • már a beruházást megkezdték
 • ha az épületnek állékonysági problémája van (nyilatkozatban igazolni kell, hogy nincs)

 

A beruházás költsége

 • Önrész + vissza nem térítendő támogatás

 

Vissza nem térítendő támogatás mértéke:
A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházás megvalósításával elérhető, energetikai tanúsítvánnyal igazolt CO2 megtakarítás alapján minden megtakarítható CO2 kg/év egységre 900,- Ft támogatás igényelhető

 

A támogatási arány a beruházás komplexitásától függ.

A maximális támogatás mértéke az elszámolható költségek:

 1. Hőszigetelés+1 energiahatékonysági fejlesztés+min. 1 megújuló energia hasznosító rendszert kiépítése: az elszámolható költségek 55 %-a, de maximum 500.000,- Ft.
 2. Hőszigetelés+min. 1 megújuló energia hasznosító rendszert kiépítése esetén: az elszámolható költségek 50 %-a, de maximum 000.000,- Ft.
 3. Egy energiahatékonysági fejlesztés + egy megújuló energiát hasznosító rendszer kiépítése: az elszámolható költségek 45 %-a, de maximum 500.000,- Ft.
 4. Egy típusú fejlesztés: az elszámolható költségek 40 %-a, de maximum 250.000,- Ft.

Egy épületre 1 db pályázat nyújtható be.

Finanszírozás formája: utólagos finanszírozás, vissza nem térítendő támogatás

 

Támogatható tevékenységek köre:
Az épületburkot érintő beavatkozások vonatkozó rendelete: a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. számú melléklet – költségoptimalizált követelményszint.

 

Támogatható tevékenységek

 1. Homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje, felújítása: A nyílászáró cseréjére vonatkozó elszámolható költségek nem haladhatják meg a nettó 60.000,- Ft/m2 fajlagos költséget
 1. Homlokzatok és födémek hőszigetelése:
  • A pályázat beadását megelőzően saját költségen megvalósított hőszigetelési munkálatok esetében támogatás visszamenőleg nem igényelhető, azonban jelen pályázat keretében lecserélhető, vagy a meglévő hőszigetelő rendszer alkalmassága esetén újabb réteg fogadásával bővíthető.
  • !Országos Tűzvédelmi  Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
  • A határoló szerkezetekre vonatkozó elszámolható hőszigetelési költségek nem haladhatják meg a nettó 15.000,- Ft/m2 fajlagos költséget.
 1. Fűtési és/vagy használati meleg víz ellátó rendszerek korszerűsítése, energiamegtakarítást eredményező felújítása 
  • Hőtermelő berendezés(ek) cseréje új kondenzációs gázkazánra:
   • Használati melegvizet előállító berendezés cseréje,
   • Fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése, cseréje, átalakítása, kialakítása.
    Fenti beruházások megvalósításához kapcsolódó járulékos munkálatok (kéményátépítés, fűtési- és/vagy használati melegvíz ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása, gázbevezetés költségei, stb.) támogathatóak.
 1. A megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése
  A megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése a pályázattal érintett teljes épület energiaigényének fedezésére szolgálhat.
  Támogatható megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, mint a meglévő fűtési- és /vagy használati melegvíz rendszert kiegészítő alábbi elemek:

  • napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz előállítás és fűtésrásegítés céljából);
  • napelemes rendszer telepítése (háztartási méretű kiserőmű5 , áramtermelés céljából)
  • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése.
   Támogathatónak minősül továbbá minden olyan kivitelezési munkálat, mely elengedhetetlenül szükséges az I.-IV. pontokban jelölt, mérhető energia megtakarítást, illetve CO2 csökkenést eredményező munkák megvalósításához (pl.: kapcsolódó energiafelhasználás méréséhez, kazáncsere esetében a kéményfelújítás, lapos tető hőszigetelése esetén a tető vízszigetelése, gázbekötés költsége, stb.)

 Elszámolható költségek köre

 • Anyagköltségek
 • Munkadíj
 • Szakértői, tervezői, eljárási költségek
 • energetikai számítások és energiatanúsítványok (meglévő és tervezett állapotra
  vonatkozóan) készítésének költségei;
  • gépészeti tervdokumentáció költsége;
  • villámvédelmi, érintésvédelmi és tűzvédelmi dokumentáció, illetve szakvélemény összeállításának költségei;
  • gáz csatlakozó hálózat műszaki átadásával kapcsolatos költségek (gáz-meo);
  • engedélyek, szakhatósági, igazgatási díjak költsége;
  • kéményseprői szakvélemény költsége.
 • Egyéb, elszámolható költségek

 

A pályázatok benyújtási módja, határideje és helye:

Pályázatot benyújtani 2018. július 01. napjától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges a pályázatbenyújtó rendszeren keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével és a szkennelt dokumentumok csatolásával lehet benyújtani.

 

Kötelezően csatolandó dokumentumok

Pályázati dokumentáció

 • pályázati adatlap
 • csatolandó mellékletek
  • a beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja (a pályázathoz e-hiteles – elektronikus nyilvántartásból kinyert – tulajdoni lap benyújtása is elegendő);
  • tulajdonostárs(ak)/haszonélvező(k) tervezett beruházás megvalósításához és fenntartásához történő hozzájárulása (2. számú melléklet szerint)
  • a pályázati adatlapon megadott bankszámlaszám igazolására szolgáló, pályázó nevére szóló bankszámlakivonat, banki igazolás
  • a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 3 db – a beadást megelőző 3 hónapra szóló bármelyik (azonos típusú) – közüzemi számla, mely a lakottságot, valamint a fogyasztást igazolja (víz-, villany-, gázszámla);
  • a pályázati adatlapon megadott adóazonosító jelet alátámasztó dokumentum a beruházás megvalósítását követő (tervezett) állapotot rögzítő, tanúsító program használatával készített nem hitelesített energetikai elő-tanúsítvány;
  • a szakértői költségeket alátámasztó, mindkét szerződő fél által aláírt (feltételes) szerződés(ek)/megállapodás(ok) és/vagy számlá(k);
  • egy darab, a kivitelezési munkálatokat magába foglaló, mindkét szerződő fél által aláírt, a 3. számú melléklet szerinti kötelező tartalmi elemekkel ellátott vállalkozói/kivitelezői (feltételes) szerződés;

4. számú melléklet szerinti tételes vállalkozói/kivitelezői költségvetés

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel – GINOP-8.4.1/A-17

 

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel

GINOP-8.4.1/A-17

 

Családi ház, lakóház, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház és üdülőház korszerűsítése

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek
 1. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése (önállóan támogatható tevékenység);
 1. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése (önállóan támogatható tevékenység);
 1. az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható);
 1. fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése:

–          i. hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése) (önállóan támogatható tevékenység);

–          ii. hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása) (önállóan támogatható tevékenység);

–          iii. szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag az i. pont szerinti támogatható tevékenységgel együtt támogatható);

–          iv. automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);

 1. hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF5 típusú hűtési rendszer kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);
 1. meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható):
 • fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje;
 • világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek.

 

 1. B) Megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek
 1. napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület használatimelegvíz-igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre (önállóan támogatható tevékenység);
 1. brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és használatimelegvíz-igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából (önállóan támogatható tevékenység);
 1. napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához (önállóan támogatható tevékenység);
 1. földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre (önállóan támogatható tevékenység).

 

Egyéb, önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. Projekt-előkészítési tevékenységek (előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése):
 • a) műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, (villámvédelmi, érintésvédelmi és tűzvédelmi dokumentáció, illetve szakvélemény összeállításának költségei; engedélyek, szakhatósági, igazgatási díjak költsége; kéményseprői szakvélemény költsége);
 • b) épületenergetikai melléklet, mely magában foglalja az épületenergetikai tanúsítványt is a fejlesztés előtti és a tervezett állapotra vonatkozóan;
 • c) statikai szakvélemény;
 • d) környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály szerint kötelező).
 1. Projektmenedzsment.
 1. Egyéb tevékenységek: olyan munka, amelynek elvégzése elengedhetetlen a kivitelezés során, vagy a biztonságos működést, tűzvédelmet és az életveszély elhárítását szolgálja, valamint azon tevékenység, amelynek költségei Saját Forrásként elszámolhatóak.

 

Kölcsönfelvevő lehet:

 1. természetes személy,
 2. társasház,
 3. lakásszövetkezet

 

Kölcsön összege

TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN: minimum 500.000 forint, maximum 10 millió forint.

TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN: lakásonként minimum 500.000 forint, maximum 7 millió forint. A minimum és maximum kölcsönösszeg meghatározásakor a megvalósítási helyszínre vonatkozó lakások számával szükséges kalkulálni.

A Saját Forrás elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének minimum 10%-a (saját forrásban a lakás-takarékpénztári számlán lévő, az állam támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítási összeg bizonyos esetekben beszámításra kerülhet).

Kamat             fix 0% / év

Kezelési költség – Nem kerül felszámításra.

Rendelkezésre tartási jutalék            – Nem kerül felszámításra.

Előtörlesztési díj – Nem kerül felszámításra.

Szerződésmódosítás díja – Nem kerül felszámításra.

Futamidő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 20 év

A Tésenfa 0134/7 hrsz alatti disznóól épület, valamint a 0134/8 hrsz alatti disznóól és tároló épület építése tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációja

AD_Tésenfa

AF_Tésenfa

Aláíró-címlap_0134_7

Aláíró-címlap_0134_8

E_1_0134_7 E_1_0134_8

E_2_0134_7 E_2_0134_8

E_3_0134_7 E_3_0134_8

E_4_0134_7 E_4_0134_8

E_5_0134_8 E_6_0134_8

E_7_0134_8 E_8_0134_8

ÉPÍTÉSZ Műleírás_0134_7

ÉPÍTÉSZ Műleírás_0134_8

H_1_0134_7

H_1_0134_8

Helységjegyzék_0134_7

Helységjegyzék_0134_8

Szerződés tervezet

TERVEZÉSI PROGRAM_0134_7

TERVEZÉSI PROGRAM_0134_8

Bontási jegyzőkönyv Tésenfa

Összegzés Tésenfa

A Szaporca, 0134/5 és 0134/6 hrsz alatti disznóólak és tárolóépület építési munkái tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumai

__p__t__si enged__ly_0134_5

__p__t__si enged__ly_0134_6

__P__T__SZ M__le__r__s_0134_5

__P__T__SZ M__le__r__s_0134_6

AD_Szaporca

AF_SZaporca

Al____r__-c__mlap_0134_5

Al____r__-c__mlap_0134_6

E_1_0134_5 E_1_0134_6

E_2_0134_5 E_2_0134_6

E_3_0134_5 E_3_0134_6

E_4_0134_5 E_4_0134_6

E_5_0134_5 E_6_0134_5

E_7_0134_5 E_8_0134_5

H_1_134_5 H_1_134_6

Helys__gjegyz__k_0134_5

Helys__gjegyz__k_0134_6

Szerződés tervezet

TERVEZ__SI PROGRAM_0134_5 TERVEZ__SI PROGRAM_0134_6

Bontási jegyzőkönyv Szaporca

Összegzés Szaporca